Pečecké služby s.r.o.

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Vodovody a kanalizace

Usnesením č.6/2017 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pečky konaného dne 13.12.2017 se stanovuje:

Cena vodného a stočného pro rok 2018 Město Pečky:

 Cena bez DPH (Kč/m3)cena s DPH 15 % (Kč/m3)
Vodné35,48 Kč40,80 Kč
Stočné33,60 Kč38,64 Kč
Celkem
V+S69,08 Kč79,44 Kč