Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. hodin.

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709
Vážení občané
sdělujeme, že technické služby po dobu vánočních svátků budou uzavřeny t.j. od 24.12 – 28.12.2019.

Zavřený bude v tomto týdnu i sběrný dvůr.

Svoz odpadů bude beze změny a to ve shodné svozové dny.

Na sídlišti budou dočasně přidány kontejnery na papír, které budou po svátcích opět odvezeny.
přejeme všem klidné sváteční dny PS s.r.o.

Veřejné osvětlení a pronájem plošiny

Hlášení poruch veřejného osvětlení a objednání vysokozdvižné plošiny na tel.č.: 737 282 709

  • Vytyčení tras podzemních vedení.
  • Určení místa poruchy na podzemních elektrických kabelech.

Informace o existenci sítí v naší správě

(vodovod, kanalizace, VO, veřejný rozhlas)
  • Žádost musí obsahovat specifikaci žadatele (adresa, kontakt, email. adresa), důvod a lokalizaci zájmového území prosíme o zaslání na: info@pececkesluzby.cz

Vytyčování trasy sítí v naší správě

(vodovod, kanalizace, VO, veřejný rozhlas) Účast odpovědného pracovníka objednatele je po celou dobu samozřejmostí.

Cena za vytýčení sítí provozované naší společností

Kalkulace na 30 min práce vč. dopravy400 Kč bez DPH484 Kč vč. DPH

Služba Sazba% DPHCelkem
poskytnutí výsuvné plošiny s obsluhou - dosah 11m Kč/hod.520,0021629,20
Veřejné osvětlení a pronájem plošiny

Veřejné osvětlení a pronájem plošiny