Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. hodin.

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709
Vážení občané
sdělujeme, že technické služby po dobu vánočních svátků budou uzavřeny t.j. od 24.12 – 28.12.2019.

Zavřený bude v tomto týdnu i sběrný dvůr.

Svoz odpadů bude beze změny a to ve shodné svozové dny.

Na sídlišti budou dočasně přidány kontejnery na papír, které budou po svátcích opět odvezeny.
přejeme všem klidné sváteční dny PS s.r.o.

Plakátovací plochy

Výlep plakátů

plakáty prosíme předávat nejpozději v úterý do 12 hod, materiál předaný po tomto datu, bude vylepen v dalším týdnu

 • Plakátovací plochy: 6 míst - obvyklý cyklus 1x týdně v úterý
  1. Masarykovo nám.
  2. Tř. Jana Švermy u EKO vody
  3. bus nádraží
  4. před vlakovým nádražím
  5. ul. 5.května
  6. Ke Hřišti – Velké Chvalovice
 • Ceny jsou uvedeny za kus.
 • Bližší informace a ceny získáte na tel. +420 737 282 709.

Ceník platný od roku 2018.

FormátSazbas DPH
A510,- Kč12,- Kč
A415,- Kč18,- Kč
A325,- Kč30,- Kč
A235,- Kč42,- Kč
A150,- Kč61,- Kč
dolep10,- Kč12,- Kč

Zdarma: Akce pro děti bez výběru vstupného.
Údržba zeleně