Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. hodin.

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

Plakátovací plochy

Výlep plakátů

plakáty prosíme předávat nejpozději v úterý do 12 hod, materiál předaný po tomto datu, bude vylepen v dalším týdnu

 • Plakátovací plochy: 6 míst - obvyklý cyklus 1x týdně v úterý
  1. Masarykovo nám.
  2. Tř. Jana Švermy u EKO vody
  3. bus nádraží
  4. před vlakovým nádražím
  5. ul. 5.května
  6. Ke Hřišti – Velké Chvalovice
 • Ceny jsou uvedeny za kus.
 • Bližší informace a ceny získáte na tel. +420 737 282 709.

Ceník platný od roku 2018.

FormátSazbas DPH
A510,- Kč12,- Kč
A415,- Kč18,- Kč
A325,- Kč30,- Kč
A235,- Kč42,- Kč
A150,- Kč61,- Kč
dolep10,- Kč12,- Kč

Zdarma: Akce pro děti bez výběru vstupného.
Údržba zeleně