Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. hodin.

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709
Vážení občané
sdělujeme, že technické služby po dobu vánočních svátků budou uzavřeny t.j. od 24.12 – 28.12.2019.

Zavřený bude v tomto týdnu i sběrný dvůr.

Svoz odpadů bude beze změny a to ve shodné svozové dny.

Na sídlišti budou dočasně přidány kontejnery na papír, které budou po svátcích opět odvezeny.
přejeme všem klidné sváteční dny PS s.r.o.

Detekce inženýrských sítí

Provádíme detekci a lokalizaci inženýrských sítí (energetických, telekomunikačních, vodárenských…) vedených pod povrchem země a určení místa poruchy kabelů. Pomocí moderního profesionálního multifrekvenčního lokátoru Vivax vLocPro.

Pomocí vysílače obsluha může měřit hodnotu odporu kabelu vůči zemi a zjistit tak, která z žil kabelu je nejvíce poškozena a na které tak bude nejlépe lokalizována hledaná porucha.

Vytyčením inženýrských sítí se v naprosté většině případů eliminuje možnost potenciální nehody při zemních pracích, kdy může realizátor prací toto vedení poškodit. Omezte možnost zbytečných nákladů (finančních ztrát) za opravy poškozených inženýrských sítí nebo za zbytečně provedené práce v místech, kde žádné inženýrské sítě nevedou. Nespoléhejte jen na liniové nákresy a neriskujte!

Kontakt: 737 282 719 pan Žalud
Detekce inženýrských sítí

Detekce inženýrských sítí