Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. hodin.

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709
Vážení občané
sdělujeme, že technické služby po dobu vánočních svátků budou uzavřeny t.j. od 24.12 – 28.12.2019.

Zavřený bude v tomto týdnu i sběrný dvůr.

Svoz odpadů bude beze změny a to ve shodné svozové dny.

Na sídlišti budou dočasně přidány kontejnery na papír, které budou po svátcích opět odvezeny.
přejeme všem klidné sváteční dny PS s.r.o.