Pečecké služby s.r.o.
POHOTOVOST +420 737 282 715
+420 737 282 718

V případě problémů v oblasti zásobování vodou a odvádění vod odpadních (prasklé potrubí, únik vody, prosakování, přerušení dodávky vody, nízký nebo vysoký tlak vody apod.) V pracovní době je možné volat i kancelář PS s.r.o. hodin.

Pečecké služby s.r.o.

Kancelář dispečink- objednávky, poruchy, pokladna: Telefon: 321 785 055
Mobil: 737 282 709

SVOZ BIOODPADU 2019

Mimořádný svoz bioodpadu z hnědých nádob označených nápisem BIO bude proveden dne 11.03.2019.
Pravidelný týdenní svoz v Pečkách a ve Velkých Chvalovicích bude znovu nastaven od 01.04.2019 každé pondělí.
Město Pečky